Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Paikallisesti Liedon seudulla yhdistyksemme edustaja on mukana kunnan vanhus- ja vammaisneuvostossa, minkä kautta voimme vaikuttaa päätöksentekoon eläkeläisjärjestöjen, veteraanien ja vammaisten elämän toimiviin puitteisiin.

Varsinais-Suomen kansallinen senioripiiri ry on edustettuna sekä Senioriliiton hallituksessa että valtuustossa. Piirin edustaja osallistuu myös Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen alueelliseen edunvalvontaa koskevaan toimintaan.

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestöEETU ry:n.